Promocje

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin sklepu

                      Regulamin zakupów na stronie www.be-lux.pl                        


Właścicielem strony jak i sklepu internetowego  www.be-lux.pl , jest firma Be-Lux z siedziba w Polsce.

Dokładny adres siedziby firmy 

Be-Lux Sławomir Lampkowski
Ul. Pałacowa 35
80-180 Kowale
Nip: 5842020514

Regon: 220967625

Firma Be-Lux Sławomir Lampkowski wpisana jest do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

       

                           Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. BE-LUX zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do BE-LUX.

Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu BE-LUX potwierdzającą przyjęte zamówienie. BE-LUX zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

BE-LUX w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

Realizacja zamówienia rozpocznie się w ten sam dzień jeżeli zamówienie zostało złożone oraz opłacone do godziny 12.00. Po tej godzinie w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Płatność wyrażona jest w polskim złotym (PLN). Wszystkie ceny zawierają obowiązujący podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

BE-LUX zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

BE-LUX zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską.

BE-LUX pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, której wysokość, Użytkownik akceptuje wybierając rodzaj przesyłki w chwili składania zamówienia. (Z WYJĄTKIEM PROMOCJI)

BE-LUX może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłaty za przesyłkę, umieszczając stosowną informację na stronach be-lux.pl
Koszt przesyłki, o którym mowa wliczony jest w kwotę do zapłaty.

BE-LUX nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską
.
Wszelkiego rodzaju reklamacje w sprawie przesyłki będą rozpatrywane po upływie 14 dni o daty wysyłki produktu.

Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT.

Płatność za zamówiony towar może nastąpić poprzez przelew na konto firmowe Be-Lux, wybierając jedną z wielu form płatności lub płacąc za zamówiony towar kurierowi doręczającemu przesyłkę.
Dostępne formy płatności określone są w chwili składania zamówienia.

W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez BE-LUX ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z BE-LUX za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dniu od otrzymania przez firmę Be-Lux reklamowanego produktu.

Zgodnie z prawem konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny  w ciągu 14 dni  od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkt nie jest zniszczony, oryginalnie zapakowany i w żaden sposób nie był użytkowany. Przed zwrotem należy skontaktować się z BE-LUX za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego . BE-LUX dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej. Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji poniesione przez kupującego przy zakupie zostaną zwrócone.
Koszt przesyłki zwrotnej przy odstąpieniu umowy bez podania przyczyny ponoszony jest przez kupującego
(konsumenta)

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie bezwzględnie i powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz.1176 ze zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm), Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.)

Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego be-lux.pl .

Wszystkie zdjęcia, teksty oraz informacje zawarte na naszej stronie dotyczące firmy Be-Lux oraz produktów marki Xen-Tan należą do firmy Be-Lux jako wyłącznego dystrybutora marki Xen-Tan na rynek polski. Kopiowanie oraz powielanie bez naszej zgody wiąże się z łamaniem prawa i jest ścigane z kodeksu karnego.

Wszystkie inne prezentowane zdjęcia, znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Powielanie ich z witryny www.be-lux.pl bez naszej zgody jest zabronione.

        Życzymy udanych zakupów

       Be-Lux Perfumery
 
Sklep internetowy Shoper.pl